เข้าพรรษา2566 คัดมาแล้ว 36 คติธรรม! ธรรมะของคนทำงาน

0 0
Read Time:8 Minute, 15 Second

การทำงานต้องพบเจอกับเรื่องยุ่งยากไม่ว่าจะเป็นงานที่รับผิดชอบโดยตรง หรือที่ในส่วนต้องเกี่ยวข้อง เพื่อให้ภาระที่รับผิดชอบเหล่านั้นผ่านพ้นไปได้ นอกจากการทำงานที่เป็รระบบระเบียบทางความคิดและการกระทำแล้ว อีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือคติและแนวคิดที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น พีพีทีวีพาเปิดใจกับ 36 คำสอนธรรมะจากเกจิอาจารย์หลายสำนักให้ได้ยึดถือ เพื่อนำไปปฎิบัติ สำหรับคนทำงาน

ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร

 • อย่าคิดว่าเราเป็นคนสำคัญ ให้ทำตนเป็นแบบปกติธรรมดา ๆ นี่แหละดีที่สุด เมื่อเราคิดว่าเราเป็นคนสำคัญแล้วเมื่อผู้อื่นไม่ให้ราคาเรา ไม่นับถือ ให้ความสำคัญเราแล้ว จิตใจเราจะเป็นทุกข์ร้อน สับสนวุ่นวายไปตามกระแสโลกธรรม

หลวงปู่ศุข เกสโร

 • เราทำมาหากิจ ก็จงทำกิจโดยซื่อสัตย์สุจริต มีความอุตสาหะ หมั่นเพียรอย่าได้คิดเบียดเบียนคนอื่นให้เกิดความเดือดร้อน
 • จงอย่าทำร้ายตนเอง ด้วยความคิดและอย่าทำร้ายคนใกล้ชิด ด้วยวาจา
 • ผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์คนละความชนะและความแพ้ได้แล้วสงบใจได้ย่อมนอนเป็นสุข

หลวงปู่เสน ปัญญาธโร

 • โลกของเรามีความสุขที่แท้จริง มีความทุกข์ที่แท้จริงหรือไม่ตอบว่า มีเพราะโลกเรามีทั้งสุขและทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งสองอย่างเกิดได้กับทั้งกายและใจ เพียงแต่ไม่เที่ยงไม่เหมือนความทุกข์ยั่งยืนกว่าและความทุกข์นั้นบางอย่างดูเที่ยงแท้กว่ากันมาก
 • เราจะวางจิตอย่างไร เมื่อต้องเจอคนที่ทำไม่ดีกับเรา ให้คิดว่าจิตเค้าอยู่ตรงนั้นจิตของเรา มันข้ามไปแล้ว
 • เค้าทำไม่ดีก็อย่าไปทำเหมือนเค้า

หลวงปู่แบน ธนากโร

 • ในโลกนี้ มีทั้งสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจ เราจะเป็นทุกข์ เพราะสิ่งที่เรารัก และหวงแหนมากทั้งนั้น สิ่งเหล่านี้ ทุกคนต้องเจอ นี่คือแก่นแท้
 • ธรรมะไม่ต้อง ไปหา ที่ป่า ที่เขาไม่ต้องไปหาที่ไหนให้หาที่ใจเจ้าของ
 • มีแต่ใจของสัตว์โลกเท่านั้นที่ไม่สงบและวุ่นวายอยู่แล้วก็ใช้คำพูดว่า..โลกวุ่นวายพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ทำใจให้สงบ เพราะความวุ่นวายมันไม่ใช่เกิดจากโลกมันเกิดจากใจที่ไม่สงบ

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

 • ยิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้
 • การขับรถอย่างระมัดระวังไม่ประมาทสำคัญกว่าการเจิมอย่างโบราณท่านว่าวิ่งไม่ดูตาม้าตาเรือก็ชนกันตายการขับรถจะต้องดูทาง ถ้ามันคดโค้งจะต้องระมัดระวัง
 • การทำตัวให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นง่ายแต่จะสร้างสมบุญให้มีบารมีนั้นเป็นเรื่องยากต้องเป็นผู้ให้ด้วยธรรอันบริสุทธิ์จริง
 • คนเรามันจะดี จะชั่ว มันอยู่ที่ตัวเองทั้งนั้นต่อให้มีใครชวนลงต่ำถ้าไม่ไปด้วยตัวเองแล้วมันจะชั่วได้อย่างไร
 • โลภ โกรธ หลง มึงอย่าไปหลงงมงายเชียวนะ ถ้ามึงไม่อยู่ในศีลธรรมมึงก็เป็นไปตามกรรมที่มึงสร้างไว้
 • บุญวาสนาเป็นสิ่งที่ สร้างเองได้ หากไม่มีก็ทำให้มีได้ ที่มีอยู่แล้ว ก็ทำให้มียิ่งขึ้นได้

หลวงปูฝั้น อาจาโร

 • ถ้าอะไร เราไม่ได้ทำไว้ อยากได้ มันก็ไม่มาถ้าได้ทำไว้แล้ว สร้างไว้แล้วไม่อยากได้ มันก็ได้ นี่แหละ "บารมี"

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

 • ชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทาน ศีล เมตตา และกตัญญู ชีวิตที่มีความดี อาจมิใช่ความยิ่งใหญ่ แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้น
 • คนที่ควบคุม อารมณ์ได้ คือ..ผู้ชนะ แต่คนที่ใช้ อารมณ์ กับผู้อื่นดูเหมือนจะชนะ แต่ที่จริงแล้วคุณแพ้ ตั้งแต่เริ่มใช้อารมณ์
 • คนดีไม่ใช่คนที่ไม่เคย ทำผิด แต่คนดีคือคนที่สำนึกผิดและเลิกทำ

ท่าน ว.วชิรเมธี

 • ความดีที่สมบูรณ์แบบถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่เราได้ทำความดีสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
 • ถ้าเราบริหารจัดการความโกรธเกลียดได้พื้นที่ในจิตใจเราก็จะเป็นพื้นที่แห่งความสุขมากกว่าเป็นพื้นที่แห่งความทุกข์
 • งานที่สุจริตทุกงานล้วนเป็นงานที่มีเกียรติคนสุจริตทุกคนล้วนเป็นคนที่น่านับถือ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

 • จิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอาแม้จะแก่เฒ่าชราลงไปร่างกายจะถอยกำลังอ่อนแอลงแต่จิตใจและปัญญาก็เข้มแข็งอยู่ได้จิตใจและปัญญาที่พัฒนาดีแล้วนั่นแหละคือคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต
 • ทำเพื่อตนเองมากไป สังคมของเราเวลานี้ไม่มองเพื่อนมนุษย์ว่าเป็นมนุษย์เหมือนเราจะมองแต่ในแง่เขา แง่เรา
 • ความเพียรชนะโชคชะตาความเพียรของมนุษย์เทวดาก็กีดกันไม่ได้

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

 • เมื่อได้ยินอะไรในทางที่เสียแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเสียเพราะเพียงแต่เขาพูดกันต้องใคร่ครวญพิจารณาให้ดีเสียก่อนในลักษณะฟังหูไว้หู ถ้ายังไม่เห็นที่ประจักษ์ด้วยตนเองก็อย่าเพิ่งไปต่อหรือไปเสริมให้เกิดความเสียหายขึ้น

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริญายก

 • ความทุกข์เป็นบทเรียนที่ประเสริฐของชีวิต และเป็นเหตุกระตุ้นเตือน ให้ก้าวไปข้างหน้าพวกเราทั้งหลายจึงไม่ควรย่อท้อต่ออุปสรรคควรเห็นว่าอุปสรรคเป็นเครื่องสร้างกำลังใจและเป็นปากทางไปสู่ความสำเร็จในภายหลัง ถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจของเรามากๆ เราจะให้อภัยซึ่งกันและกันได้มากขึ้นเมื่อมีการอภัยให้กันได้มากขึ้นความตึงเครียดในใจก็จะไม่มี
 • ฝึกให้ตัวเองเป็นคนนิ่งๆ หรือไม่ก็พูดในสิ่งที่ดีๆ หมายความว่า ถ้าอะไรไม่ดี ก็อย่าไปพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนั้น จะถูกหรือผิด แต่ถ้ามันไม่ดี เป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูด เพราะการพูดหรือวิจารณ์ในทางเสียหายนั้นมีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำและขุ่นมัว
 • คนที่เกิดมามีแต่คนคอยช่วยเหลือถือว่าเป็นคนมีบุญแต่คนที่เกิดมา แล้วได้ช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่มีบุญมากกว่า

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

 • ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้ ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
 • เมื่อทำแต่กรรมดีเรื่อยๆ ไปจนเคยชินแล้วกรรมชั่วมันก็จะละไปเองโดยไม่รู้ตัว

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

 • ยิ่งให้ ยิ่งได้ อันนี้เป็นหลักการที่เราควรจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน ให้นึกทุกวันว่า วันนี้เราจะทำประโยชน์อะไรแก่ใครได้บ้างแล้วก็ทำ
 • ล้างความชั่วไม่โต้ตอบด้วยความชั่วเอาน้ำสะอาดมาล้างสิ่งสกปรกสถานที่นั้นก็สะอาดปราศจากสิ่งชั่วร้าย
 • อย่าเข้าใจผิดว่าคนนิ่งนั้นเป็นคนโง่ การพูดที่ไม่เป็นสาระเป็นการโง่ที่ยิ่งไปกว่า
 • ความเสียสละเป็นทางของความสงบ ความอยากได้จนเกินพอดี เป็นทางมาของความโกลาหลวุ่นวาย

หลวงพ่อชา สุภทฺโท

 • ในดีมีเสีย ในเสียมีดี ดังนั้นอย่ามองอะไรเพียงด้านเดียวเพราะในมุมมืดอาจมีจุดสว่างที่คุณคาดไม่ถึงและหากที่สุดแล้ว ยังหาทางออกไม่เจออย่างน้อยคุณก็พบกับประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าและได้เรียนรู้ความจริงของชีวิต

หลวงปู่ทิม อิสริโกคำพูดจาก เกมสล็อตมาใหม่

 • ทำไมคนชั่วยังได้ดีอยู่เสมอเพราะบุญเก่ายังมีผลอยู่ความชั่วในปัจจุบันยังไม่สนองแต่เมื่อบุญเก่าหมดเมื่อไร บาปที่ทำไว้จะให้ผลทันที
 • เขาจะด่า เขาจะว่า ก็ให้นิ่งท่านว่า คนที่ด่าคือ คนที่ไม่ทำงาน คนที่ทำงาน คือ คนที่ไม่พูดเวรกรรมเป็นของมีจริง ขอให้ทุกคนตั้งใจทำแต่กรรมดีเถิดจะไม่มีใครทำอะไรเราได้

สมเด็จพระญาณสังวร

 • ไม่ผูกโกรธต่อเขาเรา..ก็จะไม่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเขาเมื่อเราไม่มีความคิดแก้แค้นเวรทุกอย่าง..ก็สิ้นสุดลง..

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

 • บุคคลที่ทนในสิ่งที่คนอื่นทนได้ยากทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากบุคคลนั้นจะเข้าถึงความสำเร็จของชีวิต
 • "แก้ตัว" ช่วยอะไรไม่ได้ "แก้ไข" ช่วยได้ทุกอย่าง "แก้แค้น" ที่ดีทีสุด คือหยุดก่อเวรกรรมโกรธเขา…เราทุกข์ อภัยเขา…เราสุข

หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล

 • ใจเราเองยังไม่ถูกใจเราเลยแล้วจะให้คนอื่นมาถูกใจเรามันก็คงเป็นไปได้ยาก

สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

 • มนุษย์ จะทุกข์ได้ ก็เพราะว่ายึดในอดีตฟุ้งในอนาคต ที่ยังมาไม่ถึงและไม่รู้หน้าที่ในปัจจุบันจึงทำให้ มนุษย์นั้น หาหลัก หาทางไป ไม่เจอ
 • บางคนทำแต่บุญ แต่ไม่ละบาปอันนี้เขาเรียกว่า…เสมอตัวถ้าบุญไม่ทำ ก็ให้ละบาป…อย่างเดียวอันนั้นแหละโคตรของบุญ

หลวงปู่ขาว อนาลโย

 • แก่นแท้ของธรรมอยู่ที่สติ จงหมั่นทำสติ ให้แก่กล้า สติ ทำอะไรไม่ผิดพลาด
 • ปิดปากไว้ไม่พูดไม่จา ดีกว่าไปนินทาคนอื่น อยู่คนเดียวอย่างสงบ ดีกว่าคบคนพาล

หลวงปู่ทวด

 • ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่เคลื่อนที่ไปสู่ความเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทุกอย่างในโลกนี้เคลื่อนไปสู่การสลายตัวทั้งสิ้นไม่ยึด ไม่ทุกข์ ไม่สุขละได้ย่อมสงบ

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

 • ผู้ปฏิบัติที่แท้จริงนั้นไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงชาติหน้าชาติหลังหรือนรกสวรรค์อะไรก็ได้ให้ตั้งใจปฏิบัติให้ตรง ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างแน่วแน่ก็พอ

หลวงพ่อเกษม เขมโก

 • ใครจะว่าเราดี เราชั่วนั้น ไม่ใช่อยู่ที่คนพูด แต่อยู่ที่การกระทำของเราต่างหากถ้าหากเขาว่าเราดีแต่เราไม่ดีจริงก็ไม่มีความหมาย

หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

 • ถ้าทำอะไรแล้วเป็นทุกข์ก็หยุดทำ ถ้าพูดอะไรแล้วเป็นทุกข์ก็หยุดพูด ถ้าคิดอะไรแล้วเป็นทุกข์ก็หยุดคิด

พุทธทาสภิกขุ

 • ถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้
 • จงยินดีเผชิญหน้ากับปัญหาและทุกสิ่งด้วยสติและปัญญา
 • อยู่โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเราดีเด่นดังอะไรเลย เพียงแต่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่ง นั้นแหละถูกต้องและเป็นสุขแท้

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

 • เราสร้างความดีกับใคร เราก็ดีใจ ถึงเขาไม่รู้ เราก็รู้
 • อย่าเอากิเลสของคนอื่นมาใส่ตัว รู้ความชั่วของคนอื่นแล้วมาใส่สมองวุ่นวายตัวเองเปล่าๆ

พระครูญาณวิศิษฏ์

 • หูเราก็มี 2 หู ปากก็มีปากเดียว แสดงว่าเราต้องฟังให้มาก ต้องพูดให้น้อย
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous Article
Next Article